چه بيگاه است

چه بيگاه است گاهی که ياد تو نيست در غياب خدا انسان را درود گفتيم در غياب انسان سودای نگاه تو را به پرستش نشستيم و در غياب تو ... زمين از دلخوشی تهی است.

/ 2 نظر / 15 بازدید
پرومته

شب تهی از مهتاب... شب تهی از اختر ... ابر خاکستری بی پايان پوشانده ... آسمان را يکسر.

فرید

سلام داوود جان. من امروز تازه ثبت نام دارم اما فايده هم نداره چون من همچنان همون مشکل سربازی رو دارم. ممنون از اينکه به يادم بودی.