وتاریکی پادشاه جهان شد<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

پای کلمه بریده شد از دل انسان

سر جدا شده تاریکی دوباره بلند شد بر دروازه هستی

زبان خانه هستی بود

زبان دل تاریکی را می شکافت

پا به پای هستی میدوید و جهان را فرا می گرفت

<<پای پر آبله و دست آویزه گردن>>

تا پای کلمه بریده شد از دل انسان،جهان سر فرود آورده پیش پای اهریمن

 وتاریکی پادشاه جهان شد

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
m

کتابی از ميلان کوندرا . موفق باشيد. راستی چرا فقط شعر؟