# زن
یموند کارور      کلیسای جامع      ترجمه: فرزانه طاهری             همان مرد کور، دوست قدیمی زنم. بله، خود او داشت می آمد ... ادامه مطلب
/ 4 نظر / 4 بازدید