باجناق

همه ماجرا ازاونجاشدوع شد که اقای <<الف>>دل رو به دريا زد و میون دوتا ماشین که درست وسط خیابون پارک شده بودن رد شد.شاید بپرسین رد شدن از وسط دوتاماشین چه ربطی داره به باجناق..............................................................................................بقیه داستان فردا...یاحق.

/ 1 نظر / 17 بازدید
e.k

تکراری