زمان

ياحق

زمان به پای تو مينويسد اب را و اتش را

تا اگر ميتوانستی بادی باشی يا خود اگر توفانی توفنده

پرسشی از راز خفتنت.

 

/ 0 نظر / 3 بازدید