تاملات

ياحق توی پیراهن تو کی زندگی ميکنه؟ اگه يه روز احساس کنی اينی رو که تو لباسای تو جا خوش کرده نميشناسی چه حسی بهت دست ميده؟ ميری جلو آينه خيره ميشی بهش...زل ميزنی به تصويری که جلوت وايستاده... يه تصوير ناشناس داره توی آينه ميرقصه.غريبه اس ناشناستر از هر تصويری که تا حالا ديدی.... <<خودمم.منم من اينی که تو پوستم تو لباسام تو آينه توی...جاخوش کرده منم>> صدام که خاموش ميشه يه نفر ته صدامو ميگیره کشش ميده...:<<خود يعنی چی>> خود از چی تشکيل ميشه ؟ از هزار پراکندگی که با هزار خيال با هزار وهم با هزار ....آميخته شده؟يا.... ياحق

/ 3 نظر / 4 بازدید
دو ذهن خطرناک

شب تاريک وبيم موج و گردابی چنين هايل نگذاشت خيره سريهايمان به بستر سهل انگاريهايشان همچنان خواب پنبه دانه ببيندو اين بود بی گمانی بدست آورديم که همه کار وزندگيشان را ول انگاشته ديده به راه شاهکار ما دو نفر شبه روشنفکر بيکار دوخته اند

hamid sohrabi

عزيز دل.گويا حرفات بر خلاف نظرات قابل قبوله. آره .. ما چرت و پرت می گيم. از هيشکی هم حساب نمی بريم. حالا نه تو نه از تو گنده تراش نتونستن کار ام رو خراب کنن. کمی بزرگ فکر کن بچه...

الناز اسفند فرد

و کسی مثل من آمد! با باری از هستی!......ما دوقولو هستيم؟؟؟........موفق باشی