شمع رقصان

نه خورشيدی که بر اسمان بنشيند و گله سايه هايش را هی کند ونه ماهی که هر شب دل صد تکه اش را برکه فرياد کند.

شمعی ميخواهم زين ميانه رقصان و...

دل به باد داده که هر جه باداباد....

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
شب های سفيد

غم ميون دو تا چشمون قشنگت لونه کرده. شب تو موهاي سياهت خونه کرده. دو تا چشمون سياهت مثل شبهاي منه. سياهي هاي دو چشمت مثل غمهاي منه. وقتي بغض از مژه هام پايين مياد بارون ميشه. سيل غم آباديمو ويروني کرده. وقتي با من ميموني تنهاييمو باد ميبره. دو تا چشمام بارون شبونه کرده. بهار از دستاي من پر زد و رفت. گل يخ توي دلم جوونه کرده. تو اتاقم دارم از تنهايي آتيش ميگيرم. اي شکوفه توي اين زمونه کرده. چي بخونم جوونيم رفته صدام رفته ديگه. گل يخ توي دلم جوونه کرده. چي بخونم جوونيم رفته صدام رفته ديگه. گل يخ توي دلم جوونه کرده. موفق باشي. خوشحال مي شم که به وبلاگ من هم سر بزنيد .منتظرم

baran

شمع بودن يه پروانه ميخواد که دور نا اروميهات چنبره بزنه