ناگهان زلال

ياحق

نه بندی باد ونه باراننوشکفته بهار

نه بندی درخت و نه مادرانگی يائسگی اين خاک پوک

بندی مهر زلال توام

ای ناگهان زلال

/ 2 نظر / 5 بازدید
حزب الله به جای بیسیمچی

آقا داوود سلام . پيامتونو خوندم. با نظرتون موافق نيستم ولی به هر حال اوومدم از اينکه به وبلاگ سر زدين تشکر کنم. ممنون لطف کردين.