ياحق.جهان وکارجهان جمله هيچ بر هيچ است.هزار بارمن این نکته کرده ام تحقیق.

/ 1 نظر / 3 بازدید
مردى از يكشنبه

افسانه ي‌سيزيفو خوندم.واسه داستان هفته ي‌بعدم بيا نظر بده.از آشناييت خيلي‌خوشحال شدم.ممنون