در آغاز

در آغاز کلمه بود.کلمه دود شد . کلمه خاکستر شد ......<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

کلمه زبان باد را نمی دانست.کلمه زبان آتش را نمی دانست...

کلمه گنگ بود..

اشفته می دوید و آتشش از پی......

کلمه به سراب رسید و...

انسان شد. 

/ 0 نظر / 5 بازدید