بار هستی

ياحق

توی پیراهن تو کی زندگی ميکنه؟

اگه يه روز احساس کنی اينی رو که تو لباسای تو جا خوش کرده نميشناسی چه حسی بهت دست ميده؟

ميری جلو آينه خيره ميشی بهش...زل ميزنی به تصويری که جلوت وايستاده...

يه تصوير ناشناس داره توی آينه ميرقصه.غريبه اس ناشناستر از هر تصويری که تا حالا ديدی....

<<خودمم.منم من اينی که تو پوستم تو لباسام تو آينه توی...جاخوش کرده منم>>

صدام که خاموش ميشه يه نفر ته صدامو ميگیره کشش ميده...:<<خود يعنی چی>>

خود از چی تشکيل ميشه ؟

از هزار پراکندگی که با هزار خيال با هزار وهم با هزار ....آميخته شده؟يا....

ياحق

نوشته شده در ۱۳۸٤/۸/٢۱ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ توسط داوود خان احمدی نظرات () |


Design By : Night Skin