بار هستی

...حاج اقا انلاين با سه سرفه پياپي ورودش را اعلام ميکندوسپس با يک صلوات امادگي اش را برای خواندن صيغه عقد به حاضرين می فهماند.

. حاضرين عبارتند از:پری- پروا -بانوی هستی -خرمگس -خيزران- کلکين۵۷ -نويسنده -مرجان و.....
پری پروا وبانو یک پارچه سفید را گرفتند رو سر عروس وداماد.(توی دستهای بانو به جای کله قند دو تا موس زوار در رفته است.)
حاج اقا با چرخاندن حروف غلیظ عربی توی حلقش ودر اوردن اداهای اخوندی رو به عروس خانم میکند و میگوید:وبلیزه ءمکرمهء انلاینه خانم شادی وبلاگ پور ایا وکیلم شما را به اشتراک دایمی وهمیشه انلاین وبلگ بردیا۲۰۰۳با صداق معلوم :دو عدد موس دسته دوم و یک دستگاه رایانه پنتیم۴ و... دراورم ؟ایا وکیلم؟

-حاضران:عروس رفته کارت بخره
حاج اقا:برای بار دوم عرض میکنم ایا وکیلم شما را با صداق معلومهء ذکر شده به اشتراک دایمی وانلاین وبلاگ بردیا دراورم؟ایا وکیلم؟
-عروس رفته مودمشو تعمیر کنه. انشا اللله مودمشان درست شود . عروس خانم ایا وکیلم؟
شادی:با اجازه مدیران وبلاگ و سازندگان پرشینبلاگ
وکلثوم افلاین بانوی هستی و بقیه بر بچ بع.....ل..له.

{در اینزمان حاضران برای خوشبختی دوزوج شاید جوان کل میکشندوهمزمان با انها پروالاگ خانم با سابیدن دوتا موس به هم دعا میکند تا این زوجلاگ سفیدبخت شوند}
وبه این ترتیب اولین ازدواج وبلاگی یاهمان (وبزواج)شکل میگیرد.......


ما هم به نوبه خود این ازدواج را به این زوجلاگ تبریک میگوییم.


نوشته شده در ۱۳۸٢/۳/۱٢ساعت ۱٠:۳٥ ‎ق.ظ توسط داوود خان احمدی نظرات () |


Design By : Night Skin